Perehdyttämisohjelma

Valitse vastaanottaja:
Oppilaitos Opettajan email

Opiskelijan nimi Opiskelijan vuosikurssi
Koulutusohjelma  
Työssäoppimispaikan nimi
Työpaikkaohjaajan nimi  
 
Työpaikkaohjaajan sähköpostiosoite  
 
Talon ja tilojen yleisesittely Tehty Tekemättä
Liikeidean esittely Tehty Tekemättä
Tutustuminen omaan työpisteeseen ja työtehtäviin Tehty Tekemättä
Lähimpien työtovereiden esittely Tehty Tekemättä
Työaika, ruokailu, tauot, työvaatteet Tehty Tekemättä
Poissaolokäytäntö Tehty Tekemättä
Työsuojelu / paloturvallisuus Tehty Tekemättä
Ympäristöasia, omavalvonta,
jätteiden lajittelu
Tehty Tekemättä

Mikäli jokin kohta on tekemättä, ole hyvä ja anna lisätietoja.

Lomake palaututetaan ensimmäisen työssäoppimisviikon aikana